WORK Hard PLAY Hard And LOVE Harder, Join Us!

Với chúng tôi, con người là trung tâm của mọi chiến lược, việc phát triển con người luôn được chú trọng và đặt lên vị trí hàng đầu.

Tại #FELO, chúng tôi luôn luôn mở một cánh của rộng mở dành cho những tài năng yêu và đam mê.

Có Năng Lực, Độc, Lạ, Khác Biệt, Chịu Chơi, Một Chút Điên, Nhiệt Huyết, Hết Mình và Làm Cháy Máy là một số từ mô tả về các thành viên của #FELO.

Ứng Tuyển Ngay

Chúng Tôi Cung Cấp Đặc Quyền Tuyệt Vời

We are looking for new talents to join the team.

Vị Trí Cần Tuyển

Chọn vị trí phù hợp để tham gia với chúng tôi.

Quy trình tuyển dụng trông như thế nào?